Font: Educared.org
Accedeix a la font original clicant aquí.

La constant globalització permet que el coneixement es distribueixi de manera horitzontalment en àmbits que fins ara romanien incomunicats, creant relacions heteràrquiques i proporcionant la possibilitat que el coneixement sigui aplicat en contextos innovadors. En l’àmbit de l’aprenentatge, això significa que tots ens convertim en co-aprenents i també en co-educadors, com a resultat de la construcció i aplicació col · lectiva de nous coneixements.

En aquest context, els estudiants de la societat 3.0 haurien de poder aprendre, treballar, jugar i compartir en pràcticament qualsevol context. No obstant això, des del punt de vista de John Moravec, són pocs els indicis existents que permetin afirmar que l’educació està evolucionant cap al paradigma 3.0.

Moravec afirma que el canvi social i tecnològic accelerat té un impacte enorme en l’educació. Per això, afirma, que els actuals responsables del futur dels nostres joves han de preparar-los per un futur que transcendeix la nostra imaginació.

Per analitzar críticament i discutir sobre aquests escenaris presents i futurs, el EIE 2012/2013 ha convocat John Moravec, Aníbal de la Torre i Dolors Reig a debatre aquestes qüestions fonamentals:

- Hi ha indicis que l’educació d’avui avança cap al paradigma 3.0?
- ¿Per formar quins treballadors estem educant?
- Estem educant per formar subjectes innovadors, capaços de desplegar la seva imaginació i la seva creativitat?

John W. Moravec - @moravec

Claves para comprender la transición desde las sociedad 1.0 hacia la sociedad 3.0


Aníbal de la Torre
- @anibaldelatorre

Educación 3.0, ¿Reformas o revolución?


Dolors Reig
- @dreig

Revolución social, cognitiva y creativa:
Desde las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) hacia las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) y las TEP (tecnologías del empoderamiento y la participación)