USOS ADOLESCENTS DE LES XARXES SOCIALS: AFAVORIR LA RESPONSABILITAT VERS EL SEU ÚS; PREVENIR I DETECTAR ALGUNS PROBLEMES

En el marc de l’Escola d’Estiu d’enguany del Casal del Mestre proposem una oferta formativa de 20 hores que té com a finalitat oferir nua visió global de l’ús de les xarxes socials i internet en general per part de joves i adolescents. Es preten incidir en el que denominem usos socials (relació, oci, patrons, etc.), oferint una visió sobre les pautes i lògiques de funcionament més comunes, alhora que donar eines per a un major coneixement, afavorir usos constructiu i prevenir-ne de problemàtics.

Lloc de realització i horaris:

IES Celestí Bellera (C/ Esteve Terrades, s/n // Granollers)
De dilluns 1 de juliol a divendres 5 de juliol
De 9:00 a 13:30 (20 hores)

Inscripcions:

A l’adreça-e http://informescolar.com/inscripcions/
El preu del curs per als socis/es del Casal del Mestre és de 35€.
El preu del curs per als no socis/es és de 70€
L’import s’abonarà per transferència bancària fins el 21 de juny
(2100-0009-71-0201288137)

Contacte:

casaldelmestreg@gmail.com

Objectiu general del curs:

 • Aprofundir en els usos socials de les tic per part de joves i adolescents

Objectius específics i/o sessions programades:

 • Conèixer les particularitats dels usos adolescents i joves de les xarxes socials
 • Promoure coneixement i reflexió entorn les seves potencialitats i avantatges
 • Descriure els usos problemàtics
 • Realitzar anàlisi i treball de casos
 • Exposar pràctiques d’ús en el marc de secundària
 • Desenvolupar dinàmiques de treball per prevenir els usos problemàtics

Metodologia:

Exposicions teòriques i dinàmiques de treball. Exposicions i anàlisi de casos.

A càrrec de:

Jaume Funes. Psicòleg.
Dolors Reig. Psicòloga. Formadora.
Sandro Macarrone. Professor i expert en TIC.
Josep Matalí. Psicòleg. Hospital Sant Joan de Déu.
Francisco Villar. Psicòleg. Hospital Sant Joan de Déu.
Isidre Plaza. Psicòleg. Servei d’Educació de l’Ajuntament de Granollers.
Jordi Bernabeu Farrús. Psicòleg. Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers.

Programa:

Dilluns 1 de juliol

 • Usos adolescents de les xarxes socials: introducció i contextualització
  Jordi Bernabeu
 • Experiències docents en l’entorn 2.0
  Sandro Maccarrone

Dimarts 2 de juliol

 • Quines problemàtiques ens estem trobant i com prevenir-les?
  Jordi Bernabeu

Dimecres 3 de juliol

 • Aprofundint en el concepte d’addicció i dependència a les TIC
  Josep Matalí i Francisco Villar
 • De les TIC a les TAC i TEP: de la informació  i comunicació, a l’aprenentatge, coneixement, participació i empoderament
  Dolors Reig

Dijous 4 de juliol

 • A propòsit de l’Informer: idees per a treballar les relacions a l’Aula
  Jaume Funes
 • Anàlisi de casos
  Isidre Plaza i Jordi Bernabeu

Divendres 5 de juliol

 • Anàlisi de casos i exercicis pràctics
  Isidre Plaza i Jordi Bernabeu

El curs preten treballar tres eixos de desenvolupament:

(1) Tot el que s’entén per internet 2.0 -xarxes socials, bàsicament- ha esdevingut una revolució pel que fa a noves pràctiques de relació, comunicació, recerca i producció d’informació, alhora que gestió de la nostra identitat i quotidianitat. No podem reduir-ho només a canals o metodologies. Implica un marc molt més ampli -relacional, de coneixement, d’aprenentatge-. Aquest nou entorn ha vingut per quedar-s’hi. I aquesta arribada ha essent tan ràpida, i avança a un ritme de vertigen que sovint ens dificulta el poder parar-nos a reflexionar les seves formes d’ús. Tot i aquest caràcter novedós, probablement no s’està inventant tant: es re defineixen espais clàssics

de relació, que no desapareixen ni són substituïts, sinó que s’extenen a l’òrbita digital (perfils, identitats, grups, espais de trobada, etc.). Adolescents i joves han essent, inicialment, el paradigma d’ús d’aquesta nova realitat, tot i que cada vegada més s’han universalitzat pel que fa a qualsevol grup d’edat i col·lectiu.

(2) El Debat no està en l’eina. Sinó en els usos. I la primera lectura sempre serà en clau positiva: esdevé un element de construcció per davant dels possible problemes que puguin comportar en la gestió del nostre dia a dia o en la nostra professió. Com a educadors se’ns obre tot un nou món d’intervenció. I és evident que es necessita una reflexió seriosa i un posicionament consensuat. Retrobem de nou -afortunadament- paraules tan nostrades com treball cooperatiu, participació, horitzontalitat, etc. En un rumb diferent al que probablement estem acostumats a treballar, amb els corresponents matisos a fer.

(3) Com es tracten d’eines amb moltes potencialitats és clar que poden presentar-se usos problemàtics. Pel que necessitarem d’un discurs preventiu i formatiu al voltant. Ens interessa centrar-nos en tot el que té a veure amb afavorir usos responsables, potenciar usuaris autònoms i crítics, al mateix temps que establir els mecanismes bàsics de prevenció i atenció dels riscos i problemes derivats del seu ús.