El passat 10 de gener, el “Punt de Partida” de VOTV i VallèsVisió va plantejar una programa entorn l’ús que els adolescents i els joves fan de les noves tecnologies, molt centrat en la pràctica del “sexting”.

En la primera part del programa, es dóna veu als adolescents amb una entrevista a dos alumnes i al cap d’estudis de Batxillerat de l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallés. En la segona part, s’enceta un debat amb diferents professionals: Imma Bestard, Coordinadora de l’Oficina dels Mossos d’Esquadra de Relacions amb la Comunitat,  José Ramon Bertolín, cap d’estudis de l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallés i Jordi Bernabeu, responsable de SobrePantalles i psicòleg del Servei de Salut Públic de l’Ajuntament de Granollers.

El debat va rondar entorn el sexting, les noves tecnologies i el seus impactes en la societat, els usos i comportaments que en fan adolescents i joves o la tasca educativa i de prevenció que es pot realitzar, entre d’altres. Us deixem el link amb les diferents entrades sobre “sexting” del SobrePantalles i algunes de les idees que es van dir al debat:

- El sexting consisteix en una pràctica d’intercanviar imatges eròtiques i text entre dues persones a través d’un dispositiu mòbil o xarxa social virtual.

- El sexting existeix, però no podem dir que és un fenomen únic a Catalunya. L’accés a les xarxes virtuals  fa que pugui aparèixer una pràctica com el sexting.

- El sexting és una pràctica que té a veure amb la revolució digital i les noves tecnologies, però pot respondre a una actitud o  comportament que hem tingut sempre: l’exhibicionisme i la privacitat íntima entre dues persones.

- El sexting com a problema pot aparèixer quan es fa un ús no previst per part de la persona que l’ha practicat.

- Les noves tecnologies re-plantegen qüestions molt bàsiques del comportament humà: relació amb els altres, intimitat, identitat personal, etc..

- Hi ha certa desconnexió entre els usos que fan els adolescents i joves de les noves tecnologies i el que en fan molts adults. Hi ha certa desconnexió.

- Cal entendre que les noves tecnologies en la seva part social, impliquen el canvi d’algunes formes de relacionar-nos. Pensar els comportaments, els usos i les pràctiques i no tant l’eina tecnològica.

- Les tecnologies no són neutres, porten ideologies i comportaments associats que cal tenir presents. Per exemple: la idea d’anonimat o privacitat.

- La tecnologia pot potenciar certs aspectes i variables de la identitat i la relació amb els altres.

- Les noves generacions veuen allò digital no com un món paral·lel, sinó com un espai més per a relacionar-se.

- En el cas dels adolescents, hi pot haver la projecció d’un personatge per part del propi adolescent i aquest fet pot generar menys empatia i portar a situacions no desitjades.

- És interessant pensar en quins usos podem fer perquè les eines puguin ser aprofitables per a les persones.

- Allò interessant és pensar en les noves tecnologies com a quelcom positiu. En aquest sentit, pensar en com es poden acompanyar als infants, adolescents i joves en l’ús de les noves tecnologies.