Quaderns d’Animació Sociocultural i Educació Social és una revista semestral orientada a animadors i educadors socials i populars. En el número 19, es tracta la idea de la ciberanimació entesa com la capacitat per generar comunitat i solidaritat a partir de les xarxes socials virtuals.

 

Al llarg de les 23 pàgins de l’article, es fa un repàs de l’eclosió de les xarxes socials virtuals com a eina de denúncia i mobilització ciutadana, repassant alguns conceptes (moviments socials, ciutats rebels, tecnopolítica, ciberanimació…) que poden ajudar a situar el paper d’Internet en la creació o potenciació d’espais de reivindicació social i política.

Per llegir l’article: Ciberciudadanía.