L’actual març celebrarem 25 anys del World Wide Web. I pensem que estaria bé conduir-vos a tres referències que expliquen i contextualitzen el seu naixement i l’evolució. De la Wikipèdia extraiem part de la seva història, d’un article de Maria Farràs (CCCB) la seva cronologia, i d’un vídeo de l BBC l’acompanyament audiovisual (via Carlos Scolari).

Us desitgem una bona estona de lectura!

1 >> Font: Wikipèdia. http://ca.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

El 13 de març del 1989Tim Berners-Lee, que treballava al CERN de Ginebra des del 1984 en temes d’adquisició i tractament de dades,va proposar un sistema d’hipertext organitzat en web per tal de millorar l’intercanvi d’informació entre els seus investigadors (Information Management: A Proposal) basat en un projecte anomenat ENQUIRE que havia fet el 1980. Amb l’ajuda de Robert Cailliau, el 12 de novembre del 1990 va publicar una proposta més formal per construir un sistema hipertext anomenat WorldWideWeb com una web dedocuments d’hipertext per a ser visualitzats a través d’un navegador web utilitzant una arquitectura client-servidor. Aquesta proposta considerava una xarxa de només lectura que es desenvoluparia en uns tres mesos i que es necessitarien sis mesos per aconseguir “la creació de nous vincles i nous materials pels lectors, [de manera que] l’autoria esdevindria universal”, així com “la notificació automàtica als lectors quan hi hagi disponible nou material del seu interès”.

2 >> Font: Internet: una història en construcció. Maria Farràs. CCCB. 

‘La cabdal influència d’Internet en tots els aspectes de la nostra vida i en el tipus de societat que estem creant obliga a un coneixement cada vegada més profund i expandit sobre la seva naturalesa: els prodigis que ha permès i que promet, però també els evidents perills que suposa una fascinació acrítica o la claudicació intel·lectual enfront de la complexitat dels factors que intervenen en la seva evolució. Per això, convé assumir una història oberta d’Internet a la llum de noves disciplines com la teoria de les xarxes, les humanitats digitals, l’arqueologia dels mitjans, l’ecologia mediàtica, etc. I advertir sobre una cronologia construïda amb fites conegudes, però que també revela grans buits d’estudi i reflexió. D’aquí la necessitat de concebre Internet com un univers en expansió amb les seves micro i macroextincions i el naixement de noves espècies. Una història que estem creant entre tots, un relat col·lectiu que s’hauria d’orientar a un accés cada vegada més democràtic i distribuït del coneixement, més enllà de la influència decisiva de científics, tecnòlegs, governs i corporacions.’

3 >> Font: BBC // The Journey http://www.youtube.com/watch?v=BiV-tTYPJz0&feature=youtu.be