El Big Data és un dels conceptes i idees que el desenvolupament d’internet i les tecnologies més noves, han posat a l’ordre del dia. Es tracta de tota aquella informació que es va acumulant a la xarxa digital sobre nosaltres. Accedim a donar permís perquè es pugui accedir a la nostra informació personal  o directament expliquem qui som i què fem en el nostre dia a dia a internet. Anem configurant una identitat digital a mida que anem utilitzant internet, programes, aplicacions o xarxes virtuals.

CCCB © Gunnar Knechtel Photography, 2014

CCCB © Gunnar Knechtel Photography, 2014

Més enllà del concepte Big Data, allò interessant es veure els processos que es generen al darrera d’aquesta acumulació de dades. Són aquests processos i els usos de determinades empreses o Estats, les que situen el Big Data com un dels problemes o riscos d’Internet tot i que també s’hi poden trobar avantatges. El debat de com intervenir en la regulació és present i continuat i, per exemple, el Parlament Europeu vol unificar les lleis sobre protecció de dades o s’organitzen campanyes perquè els usuaris protegeixin la seva intimitat.

Des d’un punt de vista educatiu, i centrats en l’escola, podem veure com en part, la practica d’acumular dades ja és fa de manera habitual. Podem dir que l’acumulació de dades no és bona ni dolenta per definició sinó que haurem de valorar els els objectius i els usos que es fan d’aquesta informació.

Aquests mesos, al CCCB de Barcelona hi podem trobar una exposició que, precisament, vol qüestionar sobre el Big Data. Amb el títol de “Big Band Data“, l’exposició és “un projecte que s’endinsa en el fenomen de l’explosió de dades en el qual estem immersos. Dels últims cinc anys ençà, existeix una àmplia consciència entre els sectors acadèmics, científics, les administracions, l’empresa i la cultura que generar, processar i, sobretot, interpretar dades està transformant radicalment la nostra societat.