El “Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud” acaba de publica un estudi, “Jóvenes, internet y política“, que tracta d’evidenciar quines són les relacions per tal de posar les bases per un projecte més ampli d’anàlisi sobre la nova realitat informativa, mobilització i acció política. El text, des de diferents articles, aborda l’ús d’internet com a nou espai de participació política juvenil. L’estudi planteja internet com un espai per a la “nova política”.