L’Institut de Dret i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (IDT-UAB), dins el programa de recerca d’excel·lència RecerCaixa que impulsa l’Obra Social “la Caixa” i amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, ha llençat l’aplicació Mediakids que té per objectiu “que infants i joves adoptin una postura responsable i crítica a l’hora de consumir continguts audiovisuals que puguin ser lesius o inadequats.”

L’aplicació està pensada perquè “concentri totes les possibilitats de queixa, denúncia, opinió i suggeriment envers qualsevol contingut multimèdia present en el món digital i que pugui ser inadequat o lesiu per als infants i els joves.” D’aquesta manera, l’aplicació esdevé una eina perquè qualsevol ciutadà tingui la possibilitat d’alertar, denunciar o opinar sobre qualsevol “tipus de contingut (programa de ràdio o televisió, anunci, pel•lícula, pàgina web…) i del mitjà a través del qual l’usuari l’ha detectat.”

Es tracta, doncs d’una eina interessant i innovadora que pot facilitar tant la consciència crítica com el poder sobre allò que consumim tant a internet com a d’altres continents culturals.

En podeu trobar més informació a:

Mediakids a l’IDT-UAB (on es pot descarregar)

Mediakids a Recercaixa

Mediakids al diari Ara