Carles Feixa, doctor en antropologia i especialitzat en l’estudi sobre Joventut, acaba de publicar el llibre “De la generación@ a la #generación: la juventud en la era digital“. En aquest llibre Feixa reflexiona entorn quins són els efectes del desenvolupament digital en la construcció i concepció de la joventut com a etapa vital. En el llibre, Feixa descriu les característiques contemporànies dels joves en una constant comparació amb la idea dels joves que s’havia construir fins els anys 70. Es amb el sorgiment de les noves tecnologies i el desenvolupament d’internet, les xarxes socials digitals i les cosmovisions 2.0 i col·laboratives que la joventut ha experimentat canvis substancials. Alhora el llibre també tracta una de les qüestions clau: la dificultat per esdevenir adult en la societat actual.

Al SobrePantalles, recollim una entrevista a Carles Feixa feta i publicada per Letra Urbana on es parla de les diferents generacions de joves que han crescut en l’era digital però també de les identitats i els usos d’internet o les xarxes socials virtuals, l’adaptació de l’escola a les lògiques interactives o del canvis en els “rituals de pas” i el sorgiment dels “rituals d’im-pas”. I també podeu llegir l’interessant article de Feixa “Generación @ la juventud en la era digital” publicat a Redalyc, a on a partir de realitzar metàfores sobre el temps i els joves a partir del rellotge de sorra, l’analògic i el digital, l’antropòleg reflexiona sobre el temps cronològic i simbòlic, el pas cap a la vida adulta i la construcció juvenil del temps.

A més a més, recuperem alguns articles ja publicats al SobrePantalles sobre joventut en l’era digital.En primer lloc, els vídeos de les sessions realitzades a Univers Internet del CCCB i després dos articles que ens parlen dels joves des de dos aspectes diferenciats: internet i política, d’una banda, i la privacitat.