Les Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC o Noves Tecnologies) agrupen elements i tècniques utilitzades en el tractament i transmissió de la informació. Quan es parla de les TIC o de les Noves Tecnologies, normalment s’està fent referència a mòbils, videojocs, ordinadors, Internet, televisió, ràdio i premsa digital principalment.

Quan parlem en canvi de pantalles, acotem aquest camp al d’aquelles tecnologies o aparells la funció dels quals seria entretenir i/o facilitar la comunicació de forma més visual. Per tant, ens estem referint a mòbils, videojocs, ordinadors i televisió.

Tot i que sovint es parla d’addicció a Internet, als mòbils, als videojocs, etc., no existeix encara un reconeixement oficial com a trastorn d’ institucions sanitàries com la OMS. La dependència però a aquests aparells es trobaria dins les anomenades addiccions comportamentals, trastorns en què l’individu desenvolupa dependència a una activitat, sovint plaent, no relacionada amb la ingestió de substàncies tòxiques.

L’addicció a les pantalles inclouria els jocs d’prdinador,  la televisió, el telèfon mòbil i Internet (joc en línia, cibersexe, xarxes socials, xats). Griffiths (1997) les va denominar “addiccions tecnològiques”, i les va definir com addiccions no químiques que involucren la interacció home-màquina. Aquestes poden ser passives (com la televisió) o actives (com els jocs d’ordinador o Internet).

Els jocs electrònics són programes informàtics d’entreteniment dissenyats per executar-se a ordinadors, mòbils, videojocs, etc. Els més jugats son els anomenats MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Play Game): jocs de rol online massius. Encara que també destaquen els FPS (First Person Shooter): trets en primera persona, els jocs esportius i els jocs d’estrategia tipus DotA.

El xat és un sistema de comunicació escrita a través de internet entre dues o més persones. Els més habituals són el Messenger®, Skype®, GTalk®, ICQ®. Els xats poden ser un eina conèxier gent de tot el món.

Les xarxes socials són estructures socials compostes per grups de persones connectades per un o varis tipus de relacions i que en aquest cas s’ubiquen a internet. Són una plataforma relativament nova on les persones poden compartir coneixement, fotos, inquietuds, etc… A diferencia dels sistemes de xat, aquí es pot compartir encara més i descobrir quelcom nou que et pugui interessar.

Els blocs són una mena de bitàcola online on l’autor o autors publiquen periòdicament articles o texts i que es mostren de manera cronològica. Diaris personals fets públics on hi ha de tot tipus: des de blogs científics i de divulgació fins a histories i lluites personals. Permeten crear i compartir coneixement, gustos, opinions, etc… Fomenten la creativitat i la reflexió.

Alguns fenòmens associats a les pantalles i que impliquen un risc per la infància i l’adolescència:

El sexting fa referència a l’enviament de continguts eròtics (sovint serien fotos) amb telèfons mòbils.

El ciberassetjament o ciberbullying és l’ús dels mitjans de comunicació (correu electrònic, xarxes socials, SMS, xats, etc.) per assetjar a un individu o grup, mitjançant atacs personals.

L’engatussament o grooming consisteix en accions deliberades per part d’un/a adult/a de cara a establir llaços d’amistat amb un nen o nena en Internet amb l’objectiu d’obtenir algun tipus de satisfacció sexual.

La pesca electrònica o phishing és un frau que consisteix en fer-se passar per una entitat per aconseguir les dades d’accés de l’usuari al seu correu, compte bancari, claus d’accés a alguna web, etc.

S’en diu missatges ham o trolling al comportament malintencionat d’alguns usuaris que cerquen provocar polèmica amb els seus missatges a la xarxa.

Finalment el griefing és un terme utilitzat dins l’àmbit dels jocs electrònics per definir aquells usuaris que perjudiquen intencionada i sistemàticament a altres jugadors.