En aquesta secció podeu consultar algunes de les webs i/o eines que hem considerat interessants per a tècnics o professionals. També podeu consultar el nostre perfil a Delicious que anem actualitzant periòdicament.

Estudi sobre el coneixement i l’ús de les xarxes socials a Espanya – El primer estudi sobre les Xarxes Socials a Espanya de l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació.
http://www.ontsi.red.es/articles/detail.action?id=5557&request_locale=es

The World Unplugged – Estudi sobre l’ús de la tecnologia durant un dia sencer amb 1000 estudiants universitaris a 10 països de 5 continents. Després de 24 hores d’abstinència, els estudiants van ser entrevistats per parlar de si ho havien aconseguit o no havien pogut evitar connectar-se.
http://theworldunplugged.wordpress.com/addictions/study-conclusions-spanish/

Al otro lado de las TIC – Estudi de l’ús de les Noves Tecnologies a l’aula des del punt de vista dels alumnes.
http://proyectos.xavierre.com/tic/conclusiones.html

CesicatEl Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) és l’organisme executor del pla nacional d’impuls de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya.
http://www.cesicat.cat

Inteco – Institut Nacional de Tecnologies de l’Educació. A l’Observatori es poden trobar estudis sobre seguretat en les comunicacions, guies i dades sobre l’ús de les TIC.
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio

Educación y tecnología. Las voces de los expertos – Llibre amb 18 entrevistes a experts de la comunicació i l’educació que reflexionen sobre l’ús de les TICs en l’educació. Descàrrega gratuita. Font: OEI
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article9421

Estudi “Menores y Redes Sociales” – Estudi de l’Institut de Tecnologies Educatives sobre l’entorn i els hàbits d’ús de les xarxes socials dels menors a l’àmbit espanyol.
http://www.ite.educacion.es/es/inicio/ultimas-noticias/149-presentado-el-estudio-qmenores-y-redes-socialesq

Llibre “Experiencias educativas en las aulas en el siglo XXI” – Llibre recopilació d’experiències TIC a l’aula en diferents etapes educatives: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, formació d’adults, estudis universitaris, estudis internivells, atenció a la diversitat, famílies i formació de professorat.
http://www.slideshare.net/sobrepantalles/experiencias-educativas-en-las-aulas-en-el-siglo-xxi

Congreso Internacional Menores en las TIC – Presentacions del congrés
http://www.slideshare.net/menorestic/presentations

Informe 2011 de la indústria de continguts digitals – Anàlisi del mercat, tendències, barreres i oportunitats dels sectors productors de continguts digitals.
http://www.ametic.es/media/Ou80/File/Informe_ContenidosDigitales2011.pdf

Child Safety Online – Informe publicat per UNICEF sobre la seguretat dels menors a la Xarxa.
http://www.unicef-irc.org/article/825/

Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital – Conclusions del congrés.

http://www.educacionmediatica.es/congreso2011/conclusiones.html

N. 418 Cuadernos de Pedagogía - Número d’aquesta revista dedicat a les TIC i la innovació en la docència.
http://www.cuadernosdepedagogia.com/portada.asp?idEjem=483

Informe Generación 2.0 -
http://www.slideshare.net/ucjc/generacin-20-hbitos-de-los-ad

Estudi sobre hàbits segurs en l’ús de smartphones pels nens i adolescents espanyols – Estudi, campanya i conclusions de l’Observatori INTECO
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios/Estudio_smartphones_menores

 

PORTALS SOBRE LES TIC

Ciberespiral – Col·lectiu de professorat, persones amb formació tècnica, investigadors i investigadores, estudiants i entitats, interessats en la promoció i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’educació.
http://www.ciberespiral.org/

Fundación Alia2 – Portal per a la protecció del menor a Internet.
http://www.alia2.org/index.html.es

PantallasAmigas – Iniciativa per promoure un ús saludable i segur de les TIC.
http://www.pantallasamigas.net/

Guia “Adictos a la comunicación” – Guia sobre l’addicció a la comunicació, per a periodistes i bloggers independents.
http://www.maestrosdelweb.com/comunicacion/

 

EINES PEDAGÒGIQUES

EdPAC.org - Web d’acció crítica de l’EdPAC.cat; una iniciativa més per fomentar un consum i un estil de vida individual i col·lectiu més solidari, sostenible i just. Podeu trobar materials didàctics i de sensibilització.
http://edpac.org

Cibercorresponsales  -  Xarxa social de joves menors de 18 anys que expliquen la seva visió del món. No es poden registrar individualment, és una ONG, institució o associació la que dóna d’alta el bloc i els joves participants. Pot ser una bona eina per educar en l’ús de les TIC, seguretat, privacitat, etc.
http://www.cibercorresponsales.org/

PantallasAmigas – Catàleg de recursos educatius, jocs, manuals sobre el bon ús de les TICs i la navegació segura.
http://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-uso-internet-menores/catalogo-recursos-educativos.shtm