SobrePantalles.net és un projecte de caire preventiu dirigit a professionals de l’educació, famílies, adolescents i  joves per fomentar un ús moderat, responsable i crític al voltant de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb especial interès per a l’entorn digital 2.0 (xarxes socials, dispositius tecnològics, aplicacions, etc).

A qui s’adreça?

A qualsevol persona o col·lectiu que estigui interessat en l’ús de les Noves Tecnologies, ja sigui per:
- Obtenir més informació per motius personals i/o professionals
- Necessiti informació i assessorament com a mare, pare i/o familiar
- Perquè estigui estudiant i necessiti informació sobre el tema
- A professionals que treballin en el municipi
- Etc.

Perquè SobrePantalles?

L’ús de les TIC té un creixement exponencial a totes les franges de la població, però allà on poden sorgir més dubtes i qüestions és entre els pares i educadors que acompanyen als adolescents i joves.

Sovint, els discursos i les informacions més presents en el camp de les noves tecnologies, es centren en els riscos i efectes negatius i tenen poc present els avantatges i les potencialitats. Tanmateix, no hi ha reconeixement oficial d’aquells comportaments més addictius.

A SobrePantalles.net volem promoure la reflexió entorn els usos i els comportaments associats  a allò que anomenem “món digital”. Es tracta de contribuir a una visió crítica dels riscos i dels avantatges i de les oportunitats, de fomentar un ús responsable i entendre la tecnologia com un recurs per a les persones i no com un problema en sí mateix.

Què oferim?

Continguts d’actualitat. Notícies d’actualitat d’altres mitjans o esdeveniments que puguin aportar informació en l’àmbit de l’ús de les Noves Tecnologies.

Continguts de producció pròpia. Revisions d’articles publicats en d’altres mitjans, articles d’opinió propis, entrevistes a professionals, etc que aportin una visió amplia i positiva entorn els usos de les Noves Tecnologies.

Materials de referència. Estudis, webs d’interès, vídeos, materials per descarregar, etc que publiquen altres institucions i associacions per a fomentar els bons hàbits tecnologics. Visita els Materials de suport.

Com ho farem?

- Oferint una visió crítica i constructiva entorn les noves tecnologies, les xarxes socials virtuals i els seus corresponents usos i comportaments.
- Fomentant un ús responsable que permeti prevenir i abordar aquells comportaments més problemàtics.

Pots seguir-nos també a:

Twitter
Facebook
Slideshare
Youtube
Flickr
Delicious

Estarem agraïts de rebre els vostres suggeriments, reflexions, dubtes i/o enllaços que considereu d’interès a la nostra Bústia.