SobrePantalles.net és una iniciativa del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers i respon a la creixent demanda d’un espai d’informació i reflexió sobre l’ús de les Noves Tecnologies.

Els objectius de SobrePantalles.net serien produir continguts que permetin, tant a professionals com a famílies o joves, fer una reflexió crítica sobre l’ús diari que es fa de les tecnologies i difondre materials que siguin d’utilitat per a la prevenció de qualsevol problemàtica associada, defensant un ús responsable de les TIC (Tecnologies de la Comunicació i la Informació).